Zakres szkoleń

Szkolenia z zakresu ochrony radiologicznej obejmują następującą tematykę:

 • Budowa atomu, wytwarzanie promieniowania rentgenowskiego, oddziaływanie promieniowania z materią.
 • Promieniotwórczość.
 • Wielkości i jednostki radiologiczne stosowane w danej dziedzinie.
 • Fizyczne właściwości urządzeń radiologicznych stosowanych w danej dziedzinie.
 • Podstawy detekcji promieniowania jonizującego.
 • Podstawy radiobiologii, biologiczne efekty działania promieniowania jonizującego.
 • Dawka skuteczna i ekwiwalentna a ryzyko radiacyjne.
 • Efekty deterministyczne.
 • Ogólne założenia ochrony radiologicznej.
 • Specyficzne dla danej dziedziny aspekty ochrony radiologicznej pacjenta (w tym dzieci i młodzież).
 • Specyficzne dla danej dziedziny aspekty ochrony radiologicznej personelu.
 • Dawki otrzymywane przez pacjenta w efekcie stosowania właściwych dla danej dziedziny procedur radiologicznych. Zasady optymalizacji.
 • Ryzyko radiacyjne związane z ekspozycją płodu.
 • System zarządzania jakością.
 • Ustawodawstwo krajowe i europejskie, zalecenia międzynarodowe.