Oferta

Oferujemy Państwu kursy z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta w atrakcyjnej cenie. 

W przypadku zgłoszenia się do nas grup zorganizowanych kursantów (powyżej 5 osób) udzielamy rabatów. Im większa liczba kursantów zorganizowanych, tym większe rabaty dla każdego członka grupy.

Koszt egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Głównego Inspektora Sanitarnego to 140 zł od osoby (kwota określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r.) płatne na konto organizatora egzaminu czyli firmy EduRays s.c.

Egzamin po ukończeniu kursu w dziedzinie ochrony radiologicznej może odbyć się w Państwa placówce w uzgodnionym z firmą EduRays s.c.  terminie pod warunkiem uczestnictwa w szkoleniu minimum 15 osób.

Istnieje dodatkowo możliwość uczestniczenia w nieobowiązkowym seminarium przygotowującym do egzaminu na którym nasi konsultanci podsumują zdobytą wiedzę  i zapoznają kursantów z formą egzaminu oraz przykładowymi pytaniami.

Uczestnictwo w seminarium pozwala podsumować i usystematyzować zdobytą wiedzę. W przypadku grup zorganizowanych również udzielamy dodatkowych rabatów, a dla grup powyżej 20 osób seminarium przeprowadzamy nieodpłatnie.

W sprawie oferty prosimy kontaktować się z naszym biurem: biuro@edurays.pl.