Jak wygląda platforma EduRays.pl?

1. LOGOWANIE
2. EKRAN GŁÓWNY PLATFORMY
3. EKRAN GŁÓWNY KURSU
4. KURS: WYKŁADY I TESTY
5. DOSTĘP DO WYKŁADÓW
6. KURS: WYNIKI NAUCZANIA
7. KURS: FORUM
8. PROŚBA O POMOC DO ADMINISTRATORA

1. Logowanie

Aby rozpocząć kurs należy w odpowiednich miejscach wpisać swoją nazwę użytkownika (login) i hasło. Każdy kursant posiada swój niepowtarzalny login i hasło, którym musi się posługiwać w celu logowania do platformy.

2. Ekran główny platformy

Na ekranie głównym zobaczysz swój login oraz podstawowe informacje o kursach na które zostałeś zapisany. W powyższym przykładzie jest to kurs o nazwie „Lekarze radiolodzy”. Kliknięcie na nazwę kursu przenosi do jego treści.

3. Ekran główny kursu

Domyślnie w głównym ekranie kursu wyświetla się zakładka „Informacje” z „Menu kursu”. Tu można zapoznać się z wstępnymi informacjami.

Pozostałem dostępne opcje w „Menu kursu” to:

  • „Wykłady i testy” – tu znajdują się główne materiały kursu;
  • „Wyniki nauczania” – zawiera informacje o testach, minimalnej liczbie punktów, którą należy zdobyć by zaliczyć test i aktualnych postępach;
  • „Forum” – miejsce, gdzie można swobodnie zadawać pytania odnośnie treści nauczania;

 4. Kurs: Wykłady i testy

 

Pełna treść kursu składa się z wykładów zapisanych w formie plików PDF wraz z krótkimi testami. Aby zakończyć kurs należy zapoznać się ze wszystkimi wykładami i zaliczyć wszystkie testy cząstkowe.

W celu uzyskania dostępu do materiałów szkoleniowych kursant musi najpierw zaakceptować regulamin. Akceptacja regulaminu odbywa się na takiej samej zasadzie jak wszystkie testy. Należy wejść w test „Akceptacja regulaminu”.

Po potwierdzeniu akceptacji regulaminu uczestnik kursu otrzyma dostęp do innych elementów i obiektów kursu.

5. Dostęp do wykładów

Kurs został skonstruowany w ten sposób, że dostęp do treści kolejnego wykładu jest możliwy po zaliczeniu poprzedniego.

6. Kurs: Wyniki nauczania

 

W zakładce „Wyniki nauczania” można zbiorczo podejrzeć wymagania punktowe do zaliczenia testów, jak i uzyskane wyniki.

7. Kurs: Forum

Forum przeznaczone jest do komunikacji uczestników kursu z konsultantami merytorycznymi.

Kliknięcie na tytule forum przekierowuje do listy rozpoczętych tematów. Z konsultantami merytorycznymi można się również kontaktować drogą mailową.

8. Prośba o pomoc do administratora

W przypadku zauważonej awarii lub innych problemów z użytkowaniem platformy e-learingowej można za jej pomocą wysłać zgłoszenie do administratora usługi korzystając z linku „Wyślij prośbę o pomoc”.

Życzymy miłego i owocnego korzystnia z naszej platformy e-learnigowej.

EduRays s.c.