O firmie

Firma EduRays s.c. organizuje i przeprowadza drogą internetową szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta. Posiadamy zgodę na prowadzenie szkoleń wydaną przez Głównego Inspektora Sanitarnego na podstawie Ustawy Prawo Atomowe z nr 31.

Funkcjonujemy już ponad 2 lata. W tym okresie z naszej platformy e-learningowej skorzystało ponad 700 kursantów ze wszystkich dostępnych specjalności. Zorganizowaliśmy 15 egzaminów w szpitalach zlokalizowanych w województwach: łódzkim,  wielkopolskim, małopolskim, podkarpackim.

Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę konsultantów. Oferujemy dostęp do nowoczesnej platformy e-learningowej charakteryzującej się m.in.: łatwością obsługi oraz przyjaznym dla kursanta interfejsem użytkownika. Organizowane przez nas szkolenia internetowe są wygodnym i wydajnym sposobem podnoszenia kwalifikacji personelu. Pozwalają pracodawcom zmniejszyć koszty szkolenia oraz nie wpływają na organizację pracy w placówce medycznej. Dają możliwość pozyskiwania przez kursanta wiedzy z ustaloną przez siebie częstotliwością oraz w dogodnym dla siebie czasie.

Proponujemy Państwu następujące szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, skierowane do:

  • lekarzy radiologów (LR)
  • lekarzy wykonujących procedury z zakresu radiologii zabiegowej (LRZ)
  • lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne i personelu obsługującego aparaty do densytometrii kości (LST)
  • fizyków medycznych, techników elektroradiologii oraz innego personelu technicznego wykonującego procedury radiologiczne (FT)
  • lekarzy wykonujący procedury z zakresu medycyny nuklearnej (LMN)
  • lekarzy wykonujących inne medyczne procedury radiologiczne z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego (LIX)
  • pielęgniarek uczestniczących w procedurach z zakresu medycyny nuklearnej (PMN)
  • lekarzy wykonujących procedury z zakresu radioterapii (LRT)

W trakcie trwania kursu zapewniamy konsultacje z naszymi ekspertami.