Kursy

Aktualnie EduRays s.c. proponuje państwu szkolenia z tematyki dotyczącej ochrony radiologicznej pacjenta dla:

  • lekarzy radiologów (LR)
  • lekarzy wykonujących procedury z zakresu radiologii zabiegowej (LRZ)
  • lekarze dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne i personelu obsługującego aparaty do densytometrii kości (LST)
  • fizyków medycznych, techników elektroradiologii oraz innego personelu technicznego wykonującego procedury radiologiczne (FT)
  • lekarzy wykonujący procedury z zakresu medycyny nuklearnej (LMN)
  • lekarzy wykonujących inne medyczne procedury radiologiczne z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego (LIX)
  • pielęgniarek uczestniczących w procedurach z zakresu medycyny nuklearnej (PMN)
  • lekarzy wykonujących procedury z zakresu radioterapii (LRT)

Firma EduRays s.c. przeprowadza również szkolenia wstępne i okresowe z zakresu ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, zgodnie z zatwierdzonym dla danej placówki, przez GIS lub Państwową Agencję Atomistyki, programem szkoleń. Szkolenia te przeprowadzane mogą być drogą internetową lub metodą tradycyjną.

Posiadamy wpis do rejestru podmiotów prowadzących szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta.

Złożenie zamówienia równoznaczne jest z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem i wyrażeniem zgody na jego postanowienia.

Zamówienia prosimy składać na niniejszym formularzu lub drogą emailową na adres: biuro@edurays.pl