Biegała Michał, dr n. fiz.

Michał Biegała – jest fizykiem, specjalistą fizyki medycznej posiadającym uprawnienia inspektora Ochrony Radiologicznej typu IOR 0, I, III. Jest pracownikiem referencyjnej placówki medycznej oraz wykładowcą akademickim. Posiada bardzo duże doświadczenie dydaktyczne w szkoleniu przyszłych kadr medycznych oraz lekarzy, techników medycznych i pielęgniarek.