Wrzesień Małgorzata, dr n. fiz.

Małgorzata Wrzesień – jest fizykiem specjalizującym się w zagadnieniach fizyki medycznej, posiadającym uprawnienia inspektora Ochrony Radiologicznej typu R, S, a także wykładowcą akademickim posiadającym bardzo duże doświadczenie dydaktyczne.