Figat-Biegała Dominika, mgr fiz.

Dominika Figat-Biegała – jest fizykiem, specjalistą fizyki medycznej posiadającym uprawnienia inspektora Ochrony Radiologicznej typu R, S. Jest pracownikiem referencyjnej placówki medycznej. Posiada bardzo duże doświadczenie w pracy z promieniowaniem jonizującym.